God historie

Casual Us6 Sko Og Kontor Us7 Cn36 Ue36 Uk5 5 Besættelse 5 Uk4 Ue38 Kjole Kvinder Tykke Støvler Rød Cn38 Wuyulunbi Rød 8fxtqPn

3. oktober 2018

5 Kvinder Besættelse Og Us6 Ue38 Us7 5 Uk4 Ue36 Rød Rød Sko Tykke Casual Kjole Støvler Uk5 Cn38 Cn36 Wuyulunbi Kontor Støvler Kjole Us7 Besættelse Tykke Ue36 Kontor 5 Rød Wuyulunbi Cn36 Cn38 Rød Us6 Ue38 Kvinder Casual Og Uk5 Uk4 5 Sko Den 27. og 28. september var Aarhus Universitets fakultet for Science & Technology (AU ST) i Bruxelles, og målet med turen var klart: Det handlede om at yde indflydelse på det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe, hvilket specifikt blev gjort ved at sætte nogle af fakultetets stærkeste kompetencer i spil.

Diskussioner på højeste niveau

De to travle programdage i EU’s hovedstad var således spækket med en serie af møder på højt niveau og af to hands-on rundbordsseancer, der fokuserede benhårdt på vand- og fødevareområdet. Med i diskussionerne deltog både en længere række af EU-Kommissionens eksperter samt repræsentanter fra AU’s stærke partneruniversitet Wageningen, fra Den Danske EU-Repræsentation, fra EU-Parlamentet, fra en række europæiske Teknologiplatforme og fra European External Action Service.

Indspil blev vel modtaget

Der blev taget godt imod AU ST’s indspil, som nu skal følges op med håndholdte processer både i forhold til forskningsfelterne på fødevarer og vand, men også i forhold til selve Horizon Europe-processen og dens ambition om borgerinddragelse og en gentænkning af blandt andet delprogrammet for Future and Emerging Technologies, som delvist forankres i det fremtidige European Innovation Council.

’En tur ind i orkanens øje’

Dekan for AU ST, Niels Christian Nielsen, deltog selv i turen, og han udtaler:
– En tur til Bruxelles lige nu er, set i forhold til det fremtidige forskningsrammeprogram Horizon Europe, en tur direkte ind i orkanens øje, da arbejdet med og forhandlingerne om Horizon Europe er i fuld gang. Som universitet med en række relevante, tematiske centre er vi dybt optagede af såvel grundforskningens vilkår som forskningens indspil i de samfundsmæssige og politiske udfordringer, som Europa står over for. Vi er derfor utroligt glade for, at Kommissionen er så indstillede på dialog med os, og vi er os meget bevidste om, at denne dialog forpligter både nu og i fremtiden.

Uk4 Wuyulunbi Ue38 Støvler Us7 Og Casual Kjole 5 Rød Cn38 Uk5 Ue36 Us6 Tykke Cn36 Rød Kontor Sko Besættelse Kvinder 5 Indsigt og netværk vil gavne i mange år fremover

Om CDEU’s rolle fortsætter dekanen:
– CDEU har i denne proces været afgørende for at få den rettidige omhu til at gå op i en højere enhed i forhold til både timing og udvælgelse af de rette nøglepersoner at sætte i stævne i Bruxelles. Den indsigt og det netværk, som vi i samspil med CDEU nu aktivt opdyrker, vil være AU ST til gavn i mange år frem.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Ue36 Cn36 Ue38 Rød Uk4 Kjole Wuyulunbi 5 Kontor Us7 Og Kvinder Støvler Cn38 Us6 Uk5 Besættelse Casual Tykke Rød 5 Sko
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning og Aarhus Universitet
latino Blå Dansesko krænger Lilla Rød Hvid Pink Salsa Custom Lilla sort tilpasses pTTqYw1
Casual Us6 Sko Og Kontor Us7 Cn36 Ue36 Uk5 5 Besættelse 5 Uk4 Ue38 Kjole Kvinder Tykke Støvler Rød Cn38 Wuyulunbi Rød 8fxtqPn