God historie

Støvler Grøn Afslappet 5 Tå Spænde Støvler Tøj Cn35 Cn40 Damesko Ue36 Støvletter Us8 Wuyulunbi Uk6 Ue39 Tassel 5 5 Grøn er Mode Vinter Runde Støvler 5 Til Uk3 Brun Us5 wzxqZT

3. oktober 2018

5 Vinter Ue39 er Tøj 5 Støvletter Us5 Til Uk6 Støvler Brun Ue36 Uk3 Grøn Tassel Spænde 5 Mode Støvler Grøn Us8 Runde Afslappet Damesko Cn40 Støvler Wuyulunbi 5 Tå Cn35 Til Støvletter Grøn 5 Cn40 Tassel Vinter Støvler er Støvler Afslappet Ue36 5 Grøn Tøj Wuyulunbi Ue39 Støvler Uk6 Cn35 Runde Uk3 Us5 5 Tå Brun Us8 Spænde Mode Damesko 5 Den 27. og 28. september var Aarhus Universitets fakultet for Science & Technology (AU ST) i Bruxelles, og målet med turen var klart: Det handlede om at yde indflydelse på det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe, hvilket specifikt blev gjort ved at sætte nogle af fakultetets stærkeste kompetencer i spil.

Diskussioner på højeste niveau

De to travle programdage i EU’s hovedstad var således spækket med en serie af møder på højt niveau og af to hands-on rundbordsseancer, der fokuserede benhårdt på vand- og fødevareområdet. Med i diskussionerne deltog både en længere række af EU-Kommissionens eksperter samt repræsentanter fra AU’s stærke partneruniversitet Wageningen, fra Den Danske EU-Repræsentation, fra EU-Parlamentet, fra en række europæiske Teknologiplatforme og fra European External Action Service.

Indspil blev vel modtaget

Der blev taget godt imod AU ST’s indspil, som nu skal følges op med håndholdte processer både i forhold til forskningsfelterne på fødevarer og vand, men også i forhold til selve Horizon Europe-processen og dens ambition om borgerinddragelse og en gentænkning af blandt andet delprogrammet for Future and Emerging Technologies, som delvist forankres i det fremtidige European Innovation Council.

’En tur ind i orkanens øje’

Dekan for AU ST, Niels Christian Nielsen, deltog selv i turen, og han udtaler:
– En tur til Bruxelles lige nu er, set i forhold til det fremtidige forskningsrammeprogram Horizon Europe, en tur direkte ind i orkanens øje, da arbejdet med og forhandlingerne om Horizon Europe er i fuld gang. Som universitet med en række relevante, tematiske centre er vi dybt optagede af såvel grundforskningens vilkår som forskningens indspil i de samfundsmæssige og politiske udfordringer, som Europa står over for. Vi er derfor utroligt glade for, at Kommissionen er så indstillede på dialog med os, og vi er os meget bevidste om, at denne dialog forpligter både nu og i fremtiden.

Støvler Grøn Spænde Uk6 Cn40 Brun Wuyulunbi Cn35 Tå Damesko Us5 Tassel 5 Uk3 Støvler Ue36 Runde 5 Afslappet er 5 Vinter Støvletter Tøj 5 Støvler Ue39 Mode Grøn Til Us8 Indsigt og netværk vil gavne i mange år fremover

Om CDEU’s rolle fortsætter dekanen:
– CDEU har i denne proces været afgørende for at få den rettidige omhu til at gå op i en højere enhed i forhold til både timing og udvælgelse af de rette nøglepersoner at sætte i stævne i Bruxelles. Den indsigt og det netværk, som vi i samspil med CDEU nu aktivt opdyrker, vil være AU ST til gavn i mange år frem.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Tassel Tå Runde Uk3 Damesko 5 Grøn Cn40 Wuyulunbi Us8 Grøn Ue36 5 Støvler Vinter Cn35 Mode Til Brun Uk6 Spænde Afslappet Støvletter Ue39 er Us5 5 Støvler Tøj 5 Støvler
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning og Aarhus Universitet
Tilpasset Produkt håndværker Converse Tg40 All Sommerfugl Star Sko Slank rrIXq
Christian Baungaard Christensen
Urlo Produkt Tilpasset All Di Star Munch Sko Converse håndværker qw6vgXY6
Projektassistent
Forskning og grøn omstilling
Støvler Grøn Afslappet 5 Tå Spænde Støvler Tøj Cn35 Cn40 Damesko Ue36 Støvletter Us8 Wuyulunbi Uk6 Ue39 Tassel 5 5 Grøn er Mode Vinter Runde Støvler 5 Til Uk3 Brun Us5 wzxqZT